Strona główna / Aktualności / Gmina bierze się za dłużników. Będą wpisy hipoteki

Gmina bierze się za dłużników. Będą wpisy hipoteki

W związku z nieregulowaniem należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Ostrowite rozpoczyna procedurę wpisu hipoteki przymusowej dla nieruchomości dłużników.

Jak wyjaśnia wójt, hipoteka przymusowa powstaje przez dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli przedmiot hipoteki przymusowej nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie zobowiązań dokonywane jest przez złożenie wniosku o wpis do zbioru dokumentów na podstawie tytułu wykonawczego.

W przypadku ewentualnego zbycia nieruchomości wierzytelności zostaną przekazane gminie. Każdorazowe zaciągnięcie zobowiązań na daną hipotekę będzie również skutkowało zmniejszeniem wartości o kwotę długu.

Wpis i wykreślenie z księgi wieczystej zobowiązań to dodatkowy koszt po stronie dłużnika. Wpis do księgi 200 zł, wykreślenie 100 zł oraz 17,00 zł opłata skarbowa do gminy za zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami.

Jeden komentarz

  1. Mieszkaniec sołectwa Kosewo

    Znakomity sposób na właścicieli działek letniskowych,którzy uchylają się od płacenia za śmieci.W sezonie wakacyjnym widać wyrażnie ile śmieci ,,produkują ” !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udowodnij to że nie jesteś programem *