Strona główna / Aktualności / Nowy wójt: Będę mądrze zarządzał naszą gminą

Nowy wójt: Będę mądrze zarządzał naszą gminą

Wielce Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Ostrowite,

dziękuję tym wszystkim, którzy uczestniczyli w wyborach samorządowych 2018 roku. Bardzo serdecznie dziękuję za okazane mi zaufanie w wyborze na stanowisko Wójta Gminy Ostrowite. Dziękuję wszystkim, którzy poparli moją kandydaturę i mnie wspierali. Będę mądrze zarządzał naszą gminą i służył jej mieszkańcom tak, aby przyniosło to sukces nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom. Zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyli jeszcze bardziej zobowiązuje do ciężkiej i sumiennej pracy na rzecz Naszej Gminy, a wszystkie krytyczne głosy, które pojawiają się w różnych miejscach jeszcze bardziej mnie do tego mobilizują. Trwamy w roku, w którym zbliżamy się do wielkiego finału uroczystych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Liczny Państwa udział w wyborach świadczy o rozumieniu istoty demokracji oraz jest wyrazem troski o losy Ojczyzny, o którą pokolenia Polaków walczyły i dla której pracowały. Obecna kadencja zaś, która rozpocznie się po 16 listopada, po raz pierwszy w dziejach samorządu polskiego będzie trwała pięć lat. Z ogromną satysfakcją i pewnym wzruszeniem przyjąłem informację o wyniku głosowania na Wójta Gminy Ostrowite. Wynik wyborczy na poziomie 62% to jednoznaczna deklaracja społeczności naszej Gminy poparcia mojej osoby oraz kierunku działań, pracy i zadań, które wspólnie będziemy realizować. Chcę być wójtem ponad podziałami partyjnymi, który jednoczy a nie dzieli. Wynik wyborczy nigdy nie jest przewidywalny. Jest to indywidualna decyzja każdego wyborcy. Z pokorą czekałem na tę zbiorową wyborczą decyzję Państwa. Jestem głęboko przeświadczony, że tegoroczny wynik wyborów samorządowych w Gminie Ostrowite jest nie tylko moją, lecz głównie Państwa zasługą, czyli tych, którzy opowiedzieli się za rozwojem naszej pięknej Gminy. Samorząd tworzymy My – wszyscy mieszkańcy naszej ,, Małej Ojczyzny”. Od naszej wspólnej pracy, aktywności i zaangażowania zależy nasza przyszłość i dobrobyt. Zapewniam Państwa, że dołożę wszelkich starań, aby Gminy Ostrowite była dostrzegana i kojarzyła się z sukcesem – na to zasługujemy! Już dziś Wszystkich zapraszam do współpracy w kadencji 2018 – 2023. Dziękuję wszystkim, którzy kandydowali: na Wójta Gminy, do Rady Gminy Ostrowite, do rady Powiatu Słupeckiego oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Gratuluję tym, którzy radnym zostali, a pozostałym gratuluję dobrego wyniku wyborczego. Gratuluję również Panu Jackowi Szczapowi osiągniętego wyniku, życząc sukcesów w pracy zawodowej.

Z wyrazami wdzięczności

Mateusz Wojciechowski