You are here: Home » Aktualności » SZYSZŁOWO: Sprawozdanie naczelnika OSP

SZYSZŁOWO: Sprawozdanie naczelnika OSP

SPRAWOZDANIE NACZELNIKA OSP W SZYSZŁOWIE ZA ROK 2012

  1. Jednostka Operacyjno Techniczna-

– stan osobowy 15 druhów

– wyszkolenie; wg obowiązujących teraz przepisów z ważnymi szkoleniami mamy tylko 5 drh po wyszkoleniu podst. 4 ratownictwo techniczne, 4 dowódców , 1 ratownik medyczny.

W roku sprawozdawczym wyszkolonych zostało 3 kurs podst. 1 kurs operatorów sprzętu.

  1. Stan sprzętu;

– samochód bojowy GBA IFA sprawny i w ciągłej gotowości, z przerwą w podziale bojowym na okres mrozów oraz na okres drobnej naprawy silnika oraz wymiany filtrów i płynów eksploatacyjnych

– zakupione zostały kominiarki żaroodporne do osobistego wyposażenia w liczbie 10 szt,

z pomocą funduszy gminnych zakupione zostało radio i antena jako komplet do selektywnego powiadamiania które otrzymaliśmy w roku ubiegłym od zaprzyjażnionej jednostki OSP w Kamieniu i całość została zamontowana i uruchomiona,

– dzięki drh Romanowi Szarganowi, naczelnikowi OSP Bielsko wzbogaciliśmy się również o otrzymane z holenderskiej fundacji ubrania specjalne bojowe w ilości 10 kpl, oraz nowe obuwie bojowe skórzane 4 pary.

3. Działalność ratowniczo-gaśnicza;

– 4 wyjazdy, w tym 3 pożary i jedna akcja poszukiwania zaginionych osób, w akcjach brało udział w 9 drh i wszyscy przepracowali w sumie 33 godz. 26 min. 4. Zawody sportowo-pożarnicze i ćwiczenia.

-przeprowadziliśmy 5 razy ćwiczenia na obiekcie tj. 3 razy na remizie a dwa razy na budynkach prywatnych ,w sumie 12 godz. oraz ćwiczenia przygotowawcze do zawodów drużyny MDP oraz drużyn kobiecych i męskich w sumie ok. 60 godz. Razem ok. 72 godz. ćwiczeń.

– w minionym roku zawody zostały odwołane ze wzgl. na Euro,ale z mojej inicjatywy zostały zorganizowane towarzyskie zawody sportowo-zabawowo-pożarnicze o puchar naczelnika OSP Szyszłowo, które odbyły się 03. 06 na boisku w Lucynowie. Uczestniczyły w nich jednostki OSP Drążna ( dwie drużyny), OSP Kamień ( jedna drużyna), OSP Piotrowice ( jedna drużyna),OSP Ostrowite (trzy drużyny) i z naszej jednostki cztery drużyny. I miejsce w kategorii sekcji żeńskich i puchar prezesa OSP w Szyszłowie zdobyła sekcja OSP Szyszłowo II. W kat. sekcji męskich old-boy I miejsce i puchar prezesa ZOGmZOSP zdobyła OSP Drążna, . W kategorii sekcji męskich I miejsce i puchar naczelnika OSP Szyszłowo zdobyła sekcja OSP Szyszłowo II. Ogólnie zawody odbyły się w atmosferze przyjacielskiej konkurencji i dobrej zabawy tak jak było to zamierzone. W tym miejscu kieruję serdeczne podziękowania wszystkim którzy pomagali w organizacji tej imprezy, sędziemu głównemu zawodów drh Romkowi Szarganowi, dziękuję sponsorom tj. panu Stanisławowi Ziemniarskiemu, panu Michałowi Foryckiemu, dziękuję fundatorom pucharów drh prezesowi Majewskiemu i drh prezesowi Jankowskiemu, dziękuję komendantowi PSP w Słupcy za udostępnienie podnośnika wraz z obsługą jako atrakcji zawodów, druchom z Kamienia i Ostrowitego za pokaz ratownictwa, ale przede wszystkim zawodniczkom i zawodnikom startującym w tych zawodach. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze nie jedne tego typu zawody zorganizować gdzie bezstresowe współzawodnictwo połączone jest ze wspólną zabawą. Drużyna chłopców MDP naszej jednostki uczestniczyła też w zawodach drużyn MDP w systemie CTIF zorganizowanych przez OSP Lądek gdzie zajęła jedno z miejsc poza podium. Jednak konkurencja była tam na bardzo wysokim poziomie, ale uważam, że nie poza naszym zasięgiem. Dziękuję druchom z MDP za mobilizację do ćwiczeń i zawodów. Jednocześnie przypominam wszystkim, że w tym roku zawody, które odbędą się tym razem w Ostrowitem na początku czerwca są zawodami eliminacyjnymi do zawodów powiatowych, więc tym bardziej jest o co zawalczyć.

4. Kontrole gotowości;

– w dniu 12. 04 druchowie z PSP w Słupcy w obecności komendanta gminnego przeprowadzili kontrole gotowości bojowej JOT naszej jednostki i w wyniku tej kontroli otrzymaliśmy średnią ocenę 5,9. jedyne uwagi jakie były to braki w wyposażeniu w sprzęt posiadający aktualne atesty, jak również trochę zbyt słaba mobilność strażaków ratowników, co w godzinach dopołudniowych jest niestety u nas czasem problemem nie do przeskoczenia wynikającym nie ze złej woli drh strażaków ale z uwagi na to, że w tym czasie większość przebywa w pracy poza terenem zamieszkania.

Druchny i druchowie, zaproszeni goście, podsumowując ten kolejny już rok sprawozdawczy chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim którzy w jakikolwiek sposób angażują się i uczestniczą w działalność naszej jednostki a w szczególności w działaniach JOT. Dziękuję druchom z PSP w Słupcy za bardzo dobrą współpracę, władzom gminy za wspomaganie naszej działalności, a wszystkim naszym przyjaciołom i sympatykom za życzliwość w tym roku sprawozdawczym.

Naczelnik OSP w Szyszłowie

Paweł Dyrka

1 Comment

  1. (*)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udowodnij to że nie jesteś programem *