Strona główna / Aktualności / W piątek wybiorą przewodniczącego

W piątek wybiorą przewodniczącego

W piątek, 3 sierpnia odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Ostrowite. Jednym z najważniejszych jej punktów będzie wybór nowego przewodniczącego. Poniżej cały program sesji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994),

z w o ł u j ę XLIV Sesję Rady Gminy Ostrowite

na dzień 3 sierpnia 2018 roku tj. piątek o godz. 10oo,

która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Ostrowitem

 1. Otwarcie i stwierdzenie obecności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Ostrowite.

 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 6. Mienie komunalne Gminy na dzień 31.07.2017 r. – informacja.

 7. Stan dróg gminnych na dzień 31.07.2018 r. – informacja.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem

Przewodniczącego Rady Gminy Ostrowite – zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady

Gminy Ostrowite,

 1. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Ostrowite,

 2. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ostrowite,

 3. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ostrowite na 2018 rok,

e- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata

2018-2032,

 1. zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej

Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2017 rok,

g- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym,

nieruchomości położonej w Sierniczu Małym dotychczasowemu dzierżawcy,

h- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym,

nieruchomości położonej w Sierniczu Wielkim dotychczasowemu dzierżawcy,

i– wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym,

nieruchomości położonej w Lipnicy dotychczasowemu dzierżawcy.

9. Udzielenie odpowiedzi na wnoszone interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

3 komentarze

 1. To niech się zainteresują drogą w Przecławiu

 2. Proszę napisać jaki jest problem drogi w Przecławiu?

 3. Napewno chodzi o chodnik za milion a druga sprawa wielkie kałuże po deszczach nie można przejechać ale to jest droga wojewódzka wiec gmina się nie wtrąca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.