You are here: Home » Aktualności » W piątek wybiorą przewodniczącego

W piątek wybiorą przewodniczącego

W piątek, 3 sierpnia odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Ostrowite. Jednym z najważniejszych jej punktów będzie wybór nowego przewodniczącego. Poniżej cały program sesji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994),

z w o ł u j ę XLIV Sesję Rady Gminy Ostrowite

na dzień 3 sierpnia 2018 roku tj. piątek o godz. 10oo,

która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Ostrowitem

 1. Otwarcie i stwierdzenie obecności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Ostrowite.

 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 6. Mienie komunalne Gminy na dzień 31.07.2017 r. – informacja.

 7. Stan dróg gminnych na dzień 31.07.2018 r. – informacja.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem

Przewodniczącego Rady Gminy Ostrowite – zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady

Gminy Ostrowite,

 1. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Ostrowite,

 2. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ostrowite,

 3. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ostrowite na 2018 rok,

e- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata

2018-2032,

 1. zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej

Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2017 rok,

g- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym,

nieruchomości położonej w Sierniczu Małym dotychczasowemu dzierżawcy,

h- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym,

nieruchomości położonej w Sierniczu Wielkim dotychczasowemu dzierżawcy,

i– wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym,

nieruchomości położonej w Lipnicy dotychczasowemu dzierżawcy.

9. Udzielenie odpowiedzi na wnoszone interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

3 komentarze

 1. To niech się zainteresują drogą w Przecławiu

 2. Proszę napisać jaki jest problem drogi w Przecławiu?

 3. Napewno chodzi o chodnik za milion a druga sprawa wielkie kałuże po deszczach nie można przejechać ale to jest droga wojewódzka wiec gmina się nie wtrąca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udowodnij to że nie jesteś programem *