Strona główna / Aktualności / Wójt: Klasyfikacja jeziora jest oczywista

Wójt: Klasyfikacja jeziora jest oczywista

– Klasyfikacja jeziora jest oczywista, są to wody śródlądowe płynące, które stworzyła natura – nie człowiek – nie ma wątpliwości Mateusz Wojciechowski. Na swoim facebookowym profilu zamieścił stanowisko, a zarazem apel dotyczący postępowania w sprawie jeziora. Poniżej jego treść.

Szanowni miłośnicy natury, troszczący się o los naszego jeziora powidzkiego!
W związku z licznymi zapytaniami pragnę odnieść się na Waszą prośbę do dzisiejszego materiału pt.: ,,Zmiana klasyfikacji jeziora: Decyzja korzystna dla spadkobierców”.
Informuję, że żadna decyzja na korzyść spadkobierców póki co nie zapadła i również uważam, że nie powinna zapaść. Klasyfikacja jeziora jest oczywista, są to wody śródlądowe płynące, które stworzyła natura – nie człowiek.
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Wielkopolskiego postanowieniem uchylił postanowienie Starosty Słupeckiego, który odmówił wszczęcia postępowania dotyczącego zmiany klasyfikacji jeziora z wód płynących na stojące. W mojej opinii było to słuszne postanowienie (starosty) gdyż wg ustawy -prawo wodne, jedynym prawnym właścicielem gruntów pod jeziorem powidzkim jest Skarb Państwa i wnioskodawcy nie należy uznawać za stronę postępowania. WINGiK WUW posłużył się zapisami w księdze wieczystej i ewidencji gruntów, gdzie widnieją osoby fizyczne i nakazał wniosek spadkobierców jednak rozpatrzyć. Nadal wierząc w Państwo Prawa uważam, że decyzją Starosty Słupeckiego nie zmieni się tejże klasyfikacji. Spowodowałoby to ogromne zaburzenie fauny i flory akwenu jeziora a w późniejszym czasie degradację środowiska poprzez zmianę sposobu użytkowania wód.
Zapewniam, że jako samorządowcy czynimy wszystkie możliwe kroki mające na celu prawne uregulowanie własności gruntów pod jeziorem powidzkim.
Poniżej przytaczam fragmenty opinii hydrologów dotyczące klasyfikacji jeziora powidzkiego.
Prosimy zarazem o wsparcie w tych trudnych ,,politycznie” działaniach.

HYDROLOGIA JEZIORA POWIDZKIEGO
Z hydrologicznego punktu widzenia Jezioro Powidzkie jest zbiornikiem przepływowym, który ma kilka
dopływów oraz jeden wypływ – Mesznę, będącą prawobrzeżnym dopływem Warty. Akwen ten
właściwie jest zespołem dwóch jezior: Powidzkiego i Powidzkiego Małego (Hutka), które jest dawną
odnogą większego zbiornika. Całkowita zlewnia jeziora ma powierzchnię 83,14 km2 i składają się na nią zlewnie
cząstkowe cieków zasilających akwen, zlewnie bezpośrednie wspomnianych wcześniej jezior oraz same jeziora
(tab. V/1). Zlewnia Jeziora Powidzkiego cechuje się dużą jeziornością, która wynosi 15,7%. Ma także duży
wskaźnik lesistości – 37,7%. Jej spadek wynosi 3,8‰.

Na zlewnię całkowitą Jeziora Powidzkiego składają się, poczynając od północy: zlewnia Rowu Smolnickiego
– uchodzącego do Jeziora Powidzkiego Małego, bezpośrednia zlewnia Jeziora Powidzkiego Małego, Jezioro
Powidzkie Małe, Zlewnia Rowu Ostrowskiego razem z jeziorem Rusin, zlewnia Dopływu z Jeziora Kosewskiego
– przepływającego przez Jezioro Kańskie i Jezioro Kosewskie, zlewnia Dopływu z miejscowości Polanowo-
-Zdroje, zlewnia Dopływu spod Rudunku, zlewnia Strugi Powidzkiej, bezpośrednia zlewnia Jeziora Powidzkiego
oraz Jezioro Powidzkie. Największa obszarowo jest bezpośrednia zlewnia Jeziora Powidzkiego.

4 komentarze

  1. zainteresowany

    Popieram stanowisko Wójta gm. Ostrowite i jego starania o zachowanie statusu tego jeziora jako jeziora będącego własnością Skarbu Państwa.Jest to zgodne również z zapisami ustawy Prawo wodne,że wody płynące stanowią własność Skarbu Państwa.Materiał telewizyjny przedstawiony w Magazynie Anity Gargas pozostawił wiele niejasności w wypowiedziach. Natomiast członkowstwo w różnych partiach zainteresowanego i decyzje podejmowane przez właściwych w tym okresie urzędników też dają dużo do myślenia.Tak trzymać takie stanowisko.

  2. Popieram walkę o jezioro ,postępowanie poprzedniej władzy daje dużo do myślenia ,ktoś dobrze doradził na korzyść p.Tomczaka a zapomniał o mieszkańcach gminy . Giewartów umiera,kiedyś tętnił życiem.

  3. Anonim niektórzy mieszkańcy Giewartowa naciskali na ugodę. Jest wiele materiałów również na tym portalu. Może liczyli,że prywatny inwestor tchnie życie w Giewartów A tu koleś ich wystawił.

  4. Zobaczymy czy p.Tomczak posiada taką moc by wstrzymać wodę płynącą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udowodnij to że nie jesteś programem *