Strona główna / Zapowiedzi / GMINA: Dzisiaj sesja

GMINA: Dzisiaj sesja

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

z w o ł u j ę XXXI Sesję Rady Gminy Ostrowite

na dzień 29 maja 2013 roku tj. środa godz. 10oo,

która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Ostrowite

  1. Otwarcie i stwierdzenie obecności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Ostrowite.

  4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

  5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

  6. Bezpieczeństwo Gminy – informacja.

  7. Przygotowanie do sezonu turystycznego – informacja.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego,

b- zgłoszenia Sołectwa Stara Olszyna do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi

2013 – 2020”,

c- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Ostrowite na 2013 rok,

d- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowite na lata

2013 -2023.

9. Udzielenie odpowiedzi na wnoszone interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad.

Zawiadamiając o powyższym serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/ Jakub Bartosik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.