Strona główna / Aktualności / Będzie Gminne Centrum Kultury?

Będzie Gminne Centrum Kultury?

Gmina Ostrowite złożyła trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Pierwszy dotyczy budowy sieci kanalizacji w miejscowościach Izdebno, Naprusewo, Siernicze Wielkie oraz Giewartów-Holendry wraz z modernizacją przepompowni ścieków. Projekt zakłada również budowę sieci wodociągowej, modernizację stacji uzdatniania wody, a także modernizację oczyszczalni ścieków polegającą na wyłożeniu zbiornika retencyjnego ścieków płytami PE- HD. Na wszystkich obiektach objętych zadaniem zainstalowane mają zostać panele fotowoltaiczne oraz zakupione agregaty prądotwórcze. Cała inwestycja to koszt 20 mln zł, z czego gmina stara się o 19 mln zł dofinansowania.

Kolejny wniosek zakłada rozwój infrastruktury kulturalno-społecznej. Jeśli uda się zdobyć prawie 5 mln zł dofinansowania zbudowana zostanie świetlica w Starej Olszynie oraz Gminne Centrum Kultury w Ostrowitem z budynkiem komunalnym. – W ramach zadania przewiduje się również zakup wyposażenia obiektów, zagospodarowanie terenu oraz zamontowanie odnawialnych źródeł energii. W miejscu planowanych inwestycji przewiduje się rozbiórkę dotychczasowej świetlicy (w Starej Olszynie – przyp. red), Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem i istniejącego budynku komunalnego z uwagi na ich zły stan techniczny – tłumaczy Mateusz Wojciechowski, wójt gminy Ostrowite.

Ostatnie zadanie dotyczy remontu prawie 40 kilometrów gminnych dróg. Gmina chce pozyskać na ten cel prawie 8 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Udowodnij to że nie jesteś programem *