Strona główna / Aktualności / Jutro kolejna sesja. O czym będą obradować radni?

Jutro kolejna sesja. O czym będą obradować radni?

Jutro (29 kwietnia) odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Ostrowite. Przedstawiamy porządek obrad.

Porządek obrad

1. Otwarcie i stwierdzenie obecności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Ostrowite.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy Ostrowite.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ostrowite z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
6. Stan dróg  gminnych na dzień 30.04.2019 r. – informacja.
7. Przygotowanie do sezonu turystycznego – informacja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a- wprowadzenia zmian w budżecie gminy Ostrowite na 2019 rok,
b- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2032,
c- zmiany uchwały Nr XLII/199/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Gostuń,
d- zmiany uchwały Nr XLII/200/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Grabina,
e- zmiany uchwały Nr XLIII/219/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Stara Olszyna,
f- zmiany uchwały Nr XLIII/216/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Siernicze Małe,
g- zmiany uchwały Nr XLII/202/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Jarotki,
h- zmiany uchwały Nr XLIII/213/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrowite,
i- zmiany uchwały Nr XLIII/215/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 marca 2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Sienno,
j- zmiany uchwały Nr XLII/206/2006 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 marca 2006 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Mieczownica,
k- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowite oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,
l- ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowite,
l- wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości, położonej  w miejscowości Sienno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 27/1,
m- wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości, położonej w miejscowości Sienno, oznaczonej numerem ewidencyjnym 27/4,
n- wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości, położonej w miejscowości Gostuń, oznaczonej numerem ewidencyjnym 161,
o- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego,
p- przyjęcia regulaminu korzystania z pola biwakowego w Giewartowie,
r- zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

Sesja będzie transmitowana w Internecie (kliknij tutaj).

Jeden komentarz

  1. A nie ma nowych zdjęć ? W stara rada na zdjęciu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.