Strona główna / Aktualności / Mieczownica: Sprawozdanie sołtysa

Mieczownica: Sprawozdanie sołtysa

Podczas dzisiejszego zebrania wiejskiego w Mieczownicy sołtys Radosław Chwaciński przedstawił sprawozdanie ze swej rocznej działalności. Publikujemy je w całości.

SPRAWOZDANIE SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ ZA 2011R.

W dniu 14.01.2011r. w wyborach demokratycznych zostałem wybrany przez mieszkańców wsi Mieczownica i Brzozogaj do pełnienia funkcji Sołtysa w Sołectwie Mieczownica. W tym dniu została wybrana nowa Rada Sołecka w składzie: Katarzyna Szulc, Barbara Wątroba i Ewa Piasecka.
W minionej kadencji dzięki pomocy Rady Sołeckiej zostały zrealizowane następujące zadania w Sołectwie Mieczownica:
Ustawienie na terenie naszego Sołectwa kosza do selektywnej zbiórki odpadów. Po długich negocjacjach z Wójtem udało nam się postawić dzwon na plastiki, który stoi obok przystanku. Na terenie naszej Gminy już od kilku lat prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów w worki foliowe, które można pobrać u Sołtysa lub w Gminie. Od tego roku zmienia się Ustawa o śmieciach, która wejdzie w życie od lipca 2013r., o której Pan Wójt w streszczeniu opowie w swoim wystąpieniu.
Po wnioskach i prośbach mieszkańców wsi Brzozogaj udało mi się postawić znak informacyjny „BRZOZOGAJ”. Ten znak stoi dzięki pomocy Radnego Powiatowego Jacka Szczepankiewicza, któremu dziękuję za pomoc.
Następna sprawą, którą udało się mi załatwić jest temat, który mimo wielu wniosków mieszkańców Sołectwa nie został podjęty i zrealizowany przez poprzedniego Sołtysa – jest to nowe podłącze prądu do Sali i odłączenie się od Stadniny. Wiemy, że mamy podlicznik prądu i to dzięki uprzejmości właścicieli Stadniny Koni mamy dostęp do prądu na tej sali. Ta sprawa jest już załatwiona, umowa z energetyką została podpisana, czekamy tylko na sfinalizowanie jej przez energetykę.
Kolejną sprawą, którą próbowałem zrealizować było ogrodzenie boiska od strony drogi powiatowej. Mimo wielu pism do Gminy, podpisów mieszkańców pod tym wnioskiem nie udało mi się tego załatwić pozytywnie. Boisko leży na terenie Agencji Nieruchomości Rolnych. By postawić ogrodzenie od drogi musi być wydane pozwolenie ze Starostwa Powiatowego. O wystąpienie tego pozwolenia musi wystąpić właściciel działki. Tą sprawę będę cały czas monitował do pozytywnego zakończenia.
Koleją inwestycją, którą udało się zrealizować to całkowity remont dróg gminnych na terenie naszego Sołectwa. Droga z Giewartowa do Mieczownicy została uzupełniona kamieniem, pozostałe drogi zostały utwardzone szlaką.
Wspólnie ze stowarzyszeniem państwa Koszal ze Skrzynki pisaliśmy projekt o budowę ścieżki rekreacyjnej i zagospodarowanie ternu przy parku. Niestety projekt nie wygrał konkursu i nie został podjęty do realizacji.
Na bieżąco zajmowałem się zgłaszaniem do Gminy by wykosić trawę obok Pomnika i sprzątnąć ten plac.
Również załatwiłem kosiarkę rotacyjną tyle razy ile była potrzeba by wykosić boisko do gry w piłkę nożną.
Zakupiłem nowe szczotki, mopy i szufelki do sprzątania Sali.

Działalność kulturalno – integracyjna.
2011r. był bogaty w imprezy, które miały miejsce na terenie naszego Sołectwa. Część z nich już na stałe zapisała się w kalendarzu życia kulturalnego mieszkańców Sołectwa.
Przykładem jest dzień 3 Maja, gdzie wspólnie pod Pomnikiem poległych styczniowców obchodziliśmy gminne obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja. Odbyła się msza święta i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Styczniowców poległych w obronę ojczyzny.
Wspólnie z Radą Sołecką w dniu 11.02.2011r. zorganizowaliśmy Bal Karnawałowy dla wszystkich mieszkańców Sołectwa Mieczownica, z którego dochód przeznaczony został na zorganizowanie w dniu 26.02.2011r. zabawy karnawałowej dla dzieci z naszego sołectwa oraz 12.06.2011r. Dzień Dziecka. Na w/w imprezach nie zabrakło frekwencji mieszkańców naszego Sołectwa, były organizowane różnego rodzaju konkursy i gry. W zabawie brały udział wszystkie dzieci, zarówno małe jak duże. Dla dzieci czekało szereg atrakcji: przejażdżki bryczką, malowanie twarzy, rywalizacje sportowe, kiełbaski z grilla, występ zespołu Artek Band, słodki poczęstunek. Każde dziecko dostało paczkę. Ten Dzień Dziecka nie byłby tak interesujący i atrakcyjny jak by nie sponsorzy, którym składamy podziękowania. Byli to marszałek sejmu Eugeniusz Grzeszczak, Gminna Komisja Rozwiazywania problemów alkoholowych w Ostrowitem, Stadnina koni w Mieczownicy, Błażej Osowczyk, Leszek Rogalski, Państwo Białkowscy, J. Mieżejewska, Firma Delgaty. Podziękowania również dla Krystiana Zywerta za sędziowanie i wkład włożony w przygotowanie rozgrywek sportowych, Klaudii Jeżychowskiej, która malowała dzieci, Robertowi Śmiechowskiemu za użyczenie prądu.

Była podjęta próba zorganizowania dla dzieci na świetlicy popołudniowych spotkań gry w tenisa. Ze strony dzieci i młodzieży te spotkania popołudniowe cieszyły się dużą frekwencją. Jednak z powodu braku zaangażowania się rodziców w to przedsięwzięcie musieliśmy odmówić młodzież popołudniowych spotkań. Sam Sołtys i Rada Sołecka nie jest w stanie pilnować tak licznej młodzieży codziennie. W tej sprawie liczymy na pomoc pozostałe mamy byśmy mogli udostępnić salę dzieciom i młodzieży.
Reprezentowałem nasze Sołectwo na sesjach Gminy Ostrowite, zebraniach Sołtysów, spotkaniach i uroczystościach gminnych i powiatowych.

Sala wiejska w 2011r. była wypożyczana na: 50 lecie jednej z mieszkanek, komunię, pogrzebiny, zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Mieczownica, zakończenie przedszkola z Giewartowa.

Zarówno Sołtys jak i członkowie Rady Sołeckiej zdają sobie sprawę z wielu nie rozwiązanych problemów zwłaszcza ze złego stanu dróg, nie ogrodzenia boiska od strony drogi powiatowej, worywania się rolników w drogi gminne itd. Widzimy też bardzo duże różnice w infrastrukturze między np. Ostrowitem a Mieczownicą, lecz mamy nadzieję, że właśnie władze to zauważą i będą działały na rzecz zlikwidowania tych różnic.

W 2012r. mamy w planie:
Zmianę zadaszenia przystanku autobusowego. W tej sprawie Wójt już wyraził zgodę, w tym tygodniu zostaną zakupione materiały przez Gminę a mieszkańcy założą to zadaszenie w czynie społecznym.
Remont kuchni na Sali (założenie płytek na ścianę, wymiana piecy, oraz zrobienie odpowiedniej wentylacji w całym budynku Sali)
Zorganizowanie zabawy karnawałowej
Zorganizowanie Dnia Dziecka
Zorganizowanie Zabawy Sylwestrowej
Postawić przystanek szkolny dla dzieci w Brzozogaju, by nie musiały chodzić 2km na przystanek do Mieczownicy.
Wyrównać drogę powiatową przez Brzozogaj i rozmawiać z władzami Powiatu o jej utwardzenie.
Wyprostowanie dróg gminnych (poprawę pasów drogowych, gdyż w chwili obecnej są one nagminnie zaorywane przez rolników).

Za pomoc w wykonywaniu w 2011r. na terenie naszego Sołectwa w/w prac oraz codzienną przychylność chciałbym podziękować przede wszystkim Wójtowi Gminy Henrykowi Tylmanowi, Radzie Gminy z przewodniczącym Panem Jakubem Bartosikiem, pracownikom Urzędu Gminy. Szczególne podziękowania za współpracę i wyrozumiałość kieruję dla wszystkich mieszkańców Sołectwa i członków Rady Sołeckiej a w szczególności: Panu Michałowi i Irenie Owczarek, Katarzynie i Pawłowi Szulc, Barbarze i Jackowi Wątroba, Ewie Piaseckiej, Justynie i Pawłowi Szymfeld, Marzenie Lewandowskiej, Anicie Kujawa, Ani Kotów, Robertowi Śmiechowskiemu, Barbarze Kubaszewskiej.

6 komentarzy

  1. radek nie daj sie!

  2. Radek się nie da ale musimy mu w tym pomóc – chociażby w tym aby został…..

  3. Radek jestem po twojej stronie dzieki dla Pana Owczarka

  4. radziu nowe mopy i szufelki i do roboty bo nie uzywane starcza ci na nastepna kadencje

  5. Mieszkaniec

    Tak, tak. Poprzednik ma rację !! Na 11 lutego ma być błysk na sali. A tak swoją drogą spytam czy te mopy, szczotki i szufelki są już ubezpieczone od kradzieży?

  6. olek mikolaj

    panie sołtysie czytajac panskie podsumowanie nasowa sie pytanie czy oprucz zabaw robi pan cos jeszcze ? po wyborze na soltysa w planach mial pan pozyskanie srodkow ue na plac zabaw dla dzieci jak narazie nic niewidac aaa przepraszam te mopy na sale to z ue .moze p owczarek zrobi ten plac zabaw ,jak mowil pomaga panu z calych sil pogadaj pan z nim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.