Strona główna / Aktualności / Twierdzi, że jest spadkobierczynią

Twierdzi, że jest spadkobierczynią

Kobieta, która przedstawia się jako spadkobierczyni Dyonizego Koteckiego, byłego właściciela majątku sprzeciwia się uchwale zarządu powiatu dotyczącej sprzedaży nieruchomości w Kosewie.

Uchwałę o sprzedaży majątku w Kosewie pod koniec poprzedniej kadencji podjął ówczesny zarząd powiatu. Nowe władze z tej uchwały się wycofały, co nie znaczy, że nie zamierzają sprzedać tych nieruchomości. Sprawa jest jednak „zamrożona” do lutego przyszłego roku. Wtedy minie okres trwałości projektu termomodernizacji budynków, który komplikuje kwestię sprzedaży. – Na początku przyszłego roku wrócimy do tematu sprzedaży majątku. Utrzymywanie go byłoby bezcelowe, zwłaszcza w kontekście nowych przepisów, które do 14 osób ograniczają maksymalną liczbę dzieci w domu dziecka. Utrzymywanie kilku obiektów dla tak małej liczby dzieci, z finansowego punktu widzenia jest bezcelowe – uważa starosta Jacek Bartkowiak. Mieszczący się jeszcze w Kosewie ośrodek zostanie przeniesiony do Słupcy, do budynku, w którym obecnie mieści się administracja szpitala. – Na przełomie tego i przyszłego roku chcemy zaadaptować inny budynek przy szpitalu na potrzeby administracji. Kiedy to zrobimy, obecny budynek administracji zaadaptujemy na potrzeby domu dziecka i tam przeniesiemy placówkę z Kosewa – zapowiada starosta.

Kwestia sprzedaży majątku w Kosewie jednak może się pokomplikować. Pod koniec lipca br. do starostwa wpłynęło pismo od kobiety przedstawiającej się jako spadkobierczyni Dyonizego Koteckiego, byłego właściciela majątku w Kosewie, który na mocy dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej z 1944 r. został przejęty na własność Skarbu Państwa. Autorka pisma zwróciła się o zaniechanie wszelkich działań mających na celu sprzedaż przedmiotowej nieruchomości i podjęcie z nią rozmów w tej sprawie. – Wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia pisma o brakujące dokumenty tj. dokument stwierdzający dziedziczenie po Dyonizym Koteckim, dokument, na mocy którego przejęto majątek na własność Skarbu Państwa oraz dokument stwierdzający nieważność aktu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa. Termin na uzupełnienie brakujących dokumentów mija 30 września 2020 r. – informuje starosta.

O rozstrzygnięciach w tej sprawie będziemy informować na łamach Kuriera.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udowodnij to że nie jesteś programem *