Strona główna / Wybory 2018 / Kto będzie rządził w powiecie? Wywiad z kandydatem na starostę

Kto będzie rządził w powiecie? Wywiad z kandydatem na starostę

W radzie powiatu żadne ugrupowanie nie ma samodzielnej większości. 7 mandatów zdobył PSL, 6 – PiS (w tym Henryk Tylman), 4 – Razem dla Powiatu. Konieczne jest więc zawarcie koalicji. Najbardziej prawdopodobne wydaje się porozumienie PiSu i RdP, co oznaczałoby odsunięcie od władzy w powiecie PSLu. Właśnie o rozmowach na temat koalicji z Jackiem Bartkowiakiem, jednym z liderów PiSu w powiecie słupeckim i kandydatem tego ugrupowania na starostę słupeckiego rozmawia Michał Majewski.

PiS zawrze w powiecie koalicję z Razem dla Powiatu?

Intensywne i trudne rozmowy cały czas trwają, ale myślę, że co do jednego jesteśmy zgodni: powiat słupecki trzeba zmienić, a żeby to zrobić, musimy odsunąć od władzy PSL. Ponadto, zarówno my, jak i RdP za najważniejsze dziedziny, wymagające wspólnej aktywności uważamy: szpital, oświatę i drogi. Na tej bazie budujemy program dla koalicji.

Wśród radnych Razem dla Powiatu są przedstawiciele kilku partii politycznych, programowo bardzo odległych od PiSu. Stanowi to problem w rozmowach koalicyjnych?

My patrzymy na to trochę inaczej. Proponujemy zrezygnować z partyjnych szyldów, a zamiast tego budować porozumienie, które będzie skupiać się tylko na sprawach powiatu. Jest nawet pomysł, by nowo powstały klub radnych powiatowych funkcjonował pod zupełnie inną, neutralną nazwą. Próbujemy przyciągnąć do tego projektu jak najwięcej radnych, nie tylko tych, którzy kandydowali z list PiS i RdP.

Czyli próbujecie „wyciągnąć” kogoś z PSLu?

Różne rozmowy trwają, chociaż ich treści nie mogę zdradzić.

A odwrotnie. PSL próbuje przeciągnąć na swoją stronę radnych z list PiS i RdP?

Jak wspomniałem wcześniej, rozmowy są bardzo różne.

Jeśli koalicja PiS i RdP stanie się faktem zostanie pan starostą?

Zbyt wcześnie by na ten temat rozmawiać, ale mogę potwierdzić, że jestem kandydatem PiSu na to stanowisko. Wszystko zależeć będzie od ustaleń koalicyjnych, choć ostateczną decyzję poznamy na pierwszej sesji, kiedy radni w tajnym głosowaniu wybiorą starostę. Ta odbędzie się najwcześniej 19 listopada.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.